Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor personer med pasienterfaring, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet.

Konferansen er gratis. Påmeldingsfristen er mandag 20. oktober 2018.

HVOR

Thon Conference,
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

NÅR

Tirsdag og onsdag 20.-21. november 2018
Klokkeslett kommer.


Program kommer

Dialogkonferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Arrangementet er støttet av Helsedirektoratet.