Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor personer med pasienterfaring, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet.

Konferansen er gratis. Påmeldingsfristen er tirsdag 6. november 2018.

HVOR

Thon Conference,
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

NÅR

Tirsdag og onsdag 20.-21. november 2018
Se program under.


Program

Tirsdag 20. november
Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet.

Møteledere Anders Skuterud og Espen Gade Rolland.

0830-0930 Registrering med kaffe
0930-0935 Velkommen ved Jan-Magne T. Sørensen, leder av Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud.
0935-1000 Fra tvunget medisinering til trygg medisinfrihet.
Bjørg Njaa, magister i sosiologi og representant for LPP i Fellesaksjonen.
1000-1050 To mødre, to barselrelaterte psykoser, to høyst ulike forløp.

Merete Nesset og Nora Graff Kleven, erfaringsformidlere

1050-1100 Spørsmål og innspill fra salen
1100-1115 Pause
1115-1135 Ny praksis – ny kunnskap?
Unn E. Hammervold, spesialsykepleier/phd-stipendiat NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR).
1135-1555 Generaliseringsriskoen ved forskrivning av antipsykotika ved alvorlige psykoser.
Ulrik Malt, Norsk psykiatrisk forening.
1155-1215 Vi kan, må og skal tilby hjelp også uten medikamenter – et psykologisk perspektiv på medisinfrie tilbud.
Tor Levin Hofgaard, president Norsk Psykologforening
1215-1225 Frivillighet før tvang – hva innebærer det?
Karin Gravbrøt, Helsedirektoratet
1225-1235 Oppsummering av RHFenes innsats

Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet

1235-1300 Samtykkekompetanseproblematikk, Solveig Klæbu Reitan,
leder av Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.
1300-1400 Lunsj
1400-1425 Samtykkekompetanseproblematikk del2

Kristian Kise Haugland, styreleder i Mental Helse

1425-1450 Refleksjoner i gruppe – Oppgave til deltakerne i salen
1450-1520 Dialog på scenen – Samtale mellom profesjonene og Fellesaksjonen
1520-1545 Med livet på vent – erfaringer med å leve underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.
Bjørn Stensrud, Forsker/faglig rådgiver og spesialsykepleier,Phd Sykehuset Innlandet HF
1545-1600 Veien videre ved Jan-Magne T. Sørensen, leder av Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud.

Onsdag 21. november
Trygg nedtrapping.

Møteledere Ulrik Fredrik Malt og Kristian Kise Haugland.

0800-0830 Registrering med kaffe
0830-0835 Velkommen ved Jan-Magne T. Sørensen, leder av Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud.
0835-0900 Fellesaksjonen: Problemstillinger rundt trygg nedtrapping
Irene N Svendsen, representant for LPP i Fellesaksjonen.
0900-0930 Traumekunnskap og forståelse. Mangel på offentlig tilbud.
Inger Marie Eidsvik, erfaringsformidler
0930-0950 Livet etter nedtrapping av psykofarmaka, Helen Wesnes, erfaringsformidler
0950-1000 Spørsmål og innspill fra salen
1000-1015 Pause
1015-1035 Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser

Geir Smedslund, Seniorforsker, Dr. philos

1035-1045 Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser, Jan Ivar Røssberg, professor I psykiatri.
1045-1105 Erfaringer med nedtrapping ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF medikamentfritt behandlingstilbud, Camilla B. Skjelsvik, overlege.
1105-1125 Erfaringer med nedtrapping ved Regionalt medikamentfritt behandlingstilbud DPS Vegsund Helse Midt RHF, Tor Øyvind Hummelsund, psykiater.
1125-1130 Refleksjoner fra salen
1130-1230 Lunsj
1230-1250 Erfaringer med nedtrapping ved seksjonsleder Nedre Moenga døgn, Akershus universitetssykehus HF Anders Skogen Wenneberg, psykologspesialist.
1250-1310 Erfaringer med nedtrapping ved Hurdalsjøen Recovery senter. Mohammad Yousaf, psykiater og fagansvarlig.
1310-1330 Kunnskap og erfaringer fra dem som har søkt hjelp til nedtrapping av psykofarmaka i 25 år. Staffan Utas, uavhengig psykolog og styreleder i Equal Uppsala.
1330- 1400 Nedtrapping av antipsykotika kombinert med basal eksponeringsterapi.
Jan Hammer spesialsykepleier og MSc. og Peggy Lilleby, psykiater og overlege ved BET-seksjonen.
1400-1415 Pause
1415-1445 Refleksjoner i gruppe – Oppgave til deltakerne i salen
1445-1530 Dialog om veien videre – Samtale mellom to fagpersoner og to brukerepresentanter på scenen.
1530-1545 Avslutning. Jan-Magne T. Sørensen, leder av Fellesaksjonen

Godkjenninger:

Norsk Psykologforening: Godkjent som 14 timer vedlikehold til spesialitetene i psykologi.

Norsk Sykepleierforbund: Godkjent som meritterende i klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 14 timer. Ref. 4088201

Den norske legeforening:
– Godkjent valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med 12 timer.
– Godkjent for allmennmedisin 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
– Godkjent for barne- og ungdomspsykiatri: Godkjent for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning som valgfritt kurs med 12 timer.

Hoteller som ligger i nærheten er:
Thon Hotel Europa, Thon Hotel Rosenkrantz, Thon hotel Cecil, Thon Hotel Slottsparken, Thon hotel Bristol.

Konferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.