Dialog og undring rundt tvang og medisinfrie tilbud i psykisk helsevern

Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse.

Vi legger til rette for refleksjon på en arena hvor personer med pasienterfaring, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet.

Konferansen er gratis. Påmeldingsfristen er mandag 20. oktober 2018.

HVOR

Thon Conference,
Universitetsgaten 26, 0162 Oslo

NÅR

Tirsdag og onsdag 20.-21. november 2018
Klokkeslett kommer.


Foreløpig program

Tirsdag 20. november
Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet

0830-0930 Registrering med kaffe
0930-0935 Velkommen ved Jan-Magne T. Sørensen, leder av Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud.
0935-1000 Fra tvunget medisinering til trygg medisinfrihet.
Bjørg Njaa, magister i sosiologi og representant for LPP i Fellesaksjonen.
1000-1050 To mødre, to barselrelaterte psykoser, to høyst ulike forløp.

Merete Nesset og Nora Graff Kleven, erfaringsformidlere

1050-1100 Spørsmål og innspill fra salen
1100-1115 Pause
1115-1215 Hva kan alternativene til tvangsmedisinering være?
(Navn uavklart), NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR,

Generaliseringsriskoen ved forskrivning av antipsykotika ved alvorlige psykoser. Ulrik Malt, Norsk psykiatrisk forening.

 

Psykososial behandling som alternative til tvangsmedisinering. Norsk Psykologforening, Anders Skuterud

1215-1225 Frivillighet før tvang – hva innebærer det?
Karin Gravbrøt, Helsedirektoratet
1225-1235 Oppsummering av RHFenes innsats

Thor Rogan, Helse- og omsorgsdepartementet

1235-1300 Samtykkekompetanseproblematikk, Solveig Klæbu Reitan,
leder av Norsk psykiatrisk forenings utvalg for rettspsykiatri.
1300-1400 Lunsj
1400-1425 Samtykkekompetanseproblematikk del2
1425-1450 Summegruppe – Oppgave til deltakerne i salen
1450-1520 Dialog i plenum
1520-1545 Med livet på vent – brukererfaringer med å leve underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.
Bjørn Stensrud, Forsker/faglig rådgiver og spesialsykepleier,Phd Sykehuset Innlandet HF
1545-1600 Veien videre

Onsdag 21. november
Trygg nedtrapping.

0800-0830 Registrering med kaffe
0830-0835 Velkommen!
0835-0900 Fellesaksjonen: Problemstillinger rundt trygg nedtrapping
Siv Helen Rydheim
0900-0920 Traumekunnskap og forståelse. Mangel på offentlig tilbud.
Inger Marie Eidsvik, erfaringsformidler
0920-0940 Livet etter nedtrapping av psykofarmaka, Helen Wesnes, erfaringsformidler
0940-1000 Erfaringsinnspill. Uavklart
1000-1015 Pause
1015-1035 Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser

Geir Smedslund, Seniorforsker, Dr. philos

1035-1045 Rapport om langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser, Jan Ivar Røssberg, professor I psykiatri.
1045-1130 Erfaringer med nedtrapping ved de ulike medisinfrie tilbudene i landet.
Camilla B. Skjelsvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF medkamentfritt behandlingstilbud.
Helse Midt RHF,

Helse Vest RHF

1130-1230 Lunsj
1230-1310 Erfaringer med nedtrapping ved de ulike medisinfrie tilbudene i landet.

 

Anders Skogen Wenneberg, psykologspesialist
seksjonsleder Nedre Moenga døgn, Akershus universitetssykehus HF

Mohammad Yousaf, psykiater og fagansvarlig på Hurdalsjøen Recovery senter.

1310-1330 Kunnskap og erfaringer fra dem som har søkt hjelp med nedtrapping av psykofarmaka i 25 år. Staffan Utas, uavhengig psykolog og talsmann i Equal Upsala.
1330- 1400 Nedtrapping av antipsykotika kombinert med basal eksponeringsterapi.
Jan Hammer spesialsykepleier og MSc. og Peggy Lilleby, psykiater og overlege ved BET-seksjonen.
1400-1415 Pause
1415-1445 Summegruppe – Oppgave til deltakerne i salen
1445-1500 Oppsummering i fra bordene
1500-1530 Veien videre – dialog i plenum
1530-1545 Oppsummering

Godkjenninger:
Norsk Psykologforening: Godkjennes som 14 timer vedlikehold til spesialitetene i psykologi.
Den Norske legeforening: Søkt om godkjenning
Norsk Sykepleierforbund: Søkt om godkjenning

Hoteller som ligger i nærheten er:
Thon Hotel Europa, Thon Hotel Rosenkrantz, Thon hotel Cecil, Thon Hotel Slottsparken, Thon hotel Bristol.

Konferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet.