Om konferansen

Dialogkonferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med Helse Sør Øst og Norsk sykepleierforbund. Vi legger til rette for refleksjon rundt medikamentfrie tilbud på en arena hvor brukere, pårørende og fagfolk kan møtes. Innlegg fra både helsemyndigheter, profesjoner, pårørende og brukere vil belyse formål, erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til tilbudet.

Påmeldingsfristen er mandag 30. oktober 2017.

HVOR

Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36, 2317 Hamar

NÅR

Mandag 13. november 2017
Kl. 10.15 – 14.45


Program

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Møteleder og leder av dialogen: Terje Svabø


10:15 Velkommen
Geir Bøhler, Helse Sør Øst RHF

10:20 «Hva er brukernes og pårørendes visjon for medikamentfrie tilbud?»
Jan Magne Sørensen og Bjørg Njaa, Fellesaksjonen

10:30 «Hvorfor er det viktig å ha et medikamentfritt tilbud?»
Thor Rogan, Helse- og Omsorgsdepartementet

10:40 «Hva er vårt bidrag inn i medikamentfrie tilbud?»
Ulrik Malt, Norsk psykiatrisk forening, Andreas Høstmælingen, Norsk Psykologforening og
Espen Gade- Rolland, Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Norsk Sykepleierforbund

11:20 DPause med oppdrag for deltagerne

11:35 Tilbakemeldinger fra salen

11:50 «Hvordan skal vi samarbeide for å lykkes?»
Rundebordsdialog med innlederne fra profesjonsorganisasjonene, samt Mette Ellingsdalen, Fellesaksjonen

12:20 Lunsj

13:00 «De første erfaringene med medisinfrie tilbud»
Korte innlegg fra foretak i alle regioner. Spørsmål som vil bli berørt i enkeltinnlegg vil være:
• Hva skal til for at brukere får tilbud hos dere – og hvordan rekrutterer dere nye brukere?
• Hvilke krav til kompetanse stiller dere til de som jobber med tilbudet?
• Hva bør innholdet i tilbudet bestå av?
• Hva betegner dere som vellykket behandling – når har dere lykkes?
• Hvordan er medikamentfrie avdelinger forenlig med et trygt arbeidsmiljø?
• Hva kan private bidra med som det offentlige ikke kan?

Innledere som vil bidra i denne sesjonen er
• Tore Ødegård, Universitetssykehuset i Nord-Norge
• Irmeli Øistad, Nordre Vestfold DPS, Sykehuset Vestfold HF
• Anders Skogen Wenneberg, Nedre Romerike DPS, Ahus universitetssykehus HF
• Anja Mari Bjørkavåg, Vegsund DPS, Møre og Romsdal HF
• Carina Paulsen Mæland, Helse Vest RHF
• Ole Andreas Underland, Hurdalsjøen Recoverysenter

14:00 Pause

14:10 «Hvor går veien videre – og hvordan skal vi nå dit?»
Rundebordsdialog med Magnus Hald, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Bror Just Andersen,
Vestre Viken HF, Jan Magne Sørensen, Fellesaksjonen og Åse Almås Johansen, LPP Vesterålen

14:40 Avslutning
Fellesaksjonens ledelse

14:45 Hjemreise


Dialogkonferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Arrangementet er støttet av Helsedirektoratet.