Schedule

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • Mandag 13. november 2017


 • 10:15 - 10:40
  • Brukernes visjon • Pårørendes visjon

 • 10:40 - 12:20
  • Innlegg fra Norsk Sykepleierforbund. • Innlegg fra Norsk Psykologforening. • Innlegg fra Norsk psykiatrisk forening.

 • 13:00 - 14:00
  • Hvordan rekruttere brukere til tilbudene? Deres erfaring med å rekruttere og hvordan kan den blir bedre? Hva skal til for at pasientene får tilbud hos dere? • Hvilken fagbakgrunn er det hos de som jobber hos dere og hvilke kompetansekrav bør stilles? • Hva er vellykket behandling? Når kan vi si at vi har lykkes? • Hva bør være innholdet i et medikamentfritt tilbud? • Hvordan er medikamentfrie avdelinger forenlig med et trygt arbeidsmiljø? • Hva kan private helseforetak bidra med som det offentlige ikke kan

 • 14:40 - 14:45